De plannen voor Hart van Zuid zijn vastgelegd in het onherroepelijke bestemmingsplan Hart van Zuid, het verkeersplan en de inpassingsplannen. Daarnaast worden de deelprojecten, zoals bijvoorbeeld het Theater Zuidplein of de uitbreiding van Winkelcentrum Zuidplein, uitgewerkt.

In de aanloop naar een ontwerp of de vergunningaanvraag proberen we de omgeving zo veel mogelijk te informeren en te betrekken. De uitwerking van zulke deelprojecten wordt vastgelegd in een omgevingsvergunning. De uitwerking van besluiten voor de verkeerssituatie wordt vastgelegd in een verkeersbesluit. Wilt u op de hoogte blijven van recente vergunningen en verkeersbesluiten rondom Hart van Zuid, kijk dan op deze site.

Foto van de maquette van de totale gebiedsontwikkeling Hart van Zuid

Foto van de maquette van de totale gebiedsontwikkeling Hart van Zuid