Op meerdere plekken in het gebied komt er groen bij, in de vorm van plantsoenen, bomen en gazon. Hier combineren we groen met mogelijkheden om te zitten. Dwars door het gebied vormen we zo een groene loper waar het overal fijn verblijven is.

Er komen veel nieuwe bomen op de hele Gooilandsingel, van Zuidplein tot aan de Zuiderparkweg. Er komt veel groen op het plantsoen voor de Zuiderterrasflat, zowel gazon als bomen. Er komt groen bij de nieuwe kiss & ride lus tussen het oude kantoor van ABN AMRO en WOW burger, op deze plek kun je makkelijk iemand afzetten of ophalen. Tot slot komt er een brede strook groen tussen de Zuiderparkweg en de nieuwe parkeergarage op het huidige parkeerterrein van Ahoy. Zo verbinden we het Hart van Zuid gebied met het prachtige Zuiderpark.

Artist impression | TomDavid Architecten

Artist impression | TomDavid Architecten