Op dit moment hebben we geen commerciële ruimte beschikbaar binnen Hart van Zuid. Hebt u interesse in ruimte binnen één van onze toekomstige ontwikkelingen, dan kunt u contact opnemen met Reinier Janssen via info@hartvanzuidrotterdam.nl.

Artist impression Kraaijvanger Architects

Artist impression Kraaijvanger Architects