Sociaal programma Hart van Zuid

Met de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid Rotterdam wordt ruimte gecreëerd voor 750 banen. Hoe dat in zijn werk gaat? We bouwen een zwembad, restaurants, winkels, een theater, bibliotheek, congrescentrum met poppodium en waarschijnlijk ook een hotel en een bioscoop! Dit zijn allemaal plekken waar banen ontstaan en waar jongeren werkervaring kunnen opdoen.

Om ervoor te zorgen dat deze banen, stage- en leerwerkplekken zo veel mogelijk worden ingevuld door Rotterdammers van Zuid, hebben wij een sociaal programma. Kansen bieden, talenten ontwikkelen en mensen mee laten doen, dat is onze aanpak.

Lees onze brochure over het sociaal programma hier

Als alles volgens plan verloopt zijn we in 2022 klaar. Er is dan om en nabij 120.000 m2 vastgoed toegevoegd aan ons projectgebied. Wanneer we hier vastgoedformules op loslaten, komen we uit op een schatting van 750 gecreëerde banen. Extra werkgelegenheid dus! Met ons sociaal programma zetten we ons onder andere in voor de bewoners die wat minder makkelijk aan werk komen.

In 2016 zijn we begonnen met bouwen

Ook vanuit deze pijler richten we ons op de 750 van Zuid, zij het wat indirecter. Want ontdekken waar je goed in bent en een duidelijk beeld krijgen van je toekomstperspectief is niet voor iedereen gemak- kelijk. Op Zuid kunnen zowel jong als oud daar wel wat hulp bij gebruiken. Daarom bieden we met drie projecten mensen de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Talentontwikkeling is een belangrijk onderwerp in ons sociaal programma

Hart van Zuid organiseert en faciliteert kleine en grotere evenementen. Zo creëren we ontmoetings- kansen tussen inwoners en bezoekers van ons projectgebied. Hart van Zuid wordt hierdoor levendiger. Én we bieden mensen uit de wijken de kans hun talenten te ontwikkelen door onderdeel te worden van deze evenementen.

Deelnemen aan een evenement als vorm van participatie

Wil je de vorderingen van Hart van Zuid blijven volgen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF