Ontwikkel je talent op Zuid (MDT op Zuid)

In februari 2019 is in Rotterdam-Zuid het talentontwikkelingsprogramma: Talent is your currency – Maatschappelijke Diensttijd (MDT) op Zuid gestart. Dit programma is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 14 jaar tot 30 jaar die woonachtig zijn in Rotterdam-Zuid of er naar school gaan. Jongeren krijgen de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen door in te stappen op laagdrempelige (bestaande) projecten. Alle projecten gaan over het verbinden en inspireren van mensen met elkaar en met de stad Rotterdam.

Om voor zoveel mogelijk jongeren aantrekkelijk te zijn, kent MDT op Zuid veel verschillende projecten. Deze projecten worden uitgevoerd met partners die al actief zijn in de wijken op Zuid. Zoals:

  • Journalistiek bij OPEN Rotterdam;
  • Theater bij Women Connected;
  • Energiecoach bij Energiebank Rotterdam;
  • MDT-events (jongeren helpen mee ze te bedenken en uit te voeren);
  • Sport clinics bij Sport en Performance Centre Rijnmond;
  • Ouderen helpen met hun scootmobiel, smartphone of instellen van de televisie bijWilskracht Werkt.

Eigen initiatief
Wanneer jongeren zelf een initiatief willen starten, kan dat ook. We hebben hiervoor initiatief begeleiders klaarstaan. 
In het onderstaande filmpje speelt Jazz de hoofdrol. Jazz is één van de eerste deelnemers van MDT op Zuid.

Wat levert ’t op?
De eerste 175 deelnemers krijgen een opleidingsbudget t.w.v. 250 euro. Dit bedrag kan besteed worden aan een cursus, training of opleiding. Daarnaast krijgen jongeren een TalentScan en een TalentCard waarop de ontwikkeling van hun talenten bijgehouden worden. En zijn deelnemers automatisch in de running voor de MDT-op Zuid award.

Meld je aan
Na aanmelding, neemt onze talentcoach contact op voor een eerste gesprek. Samen bekijken we, welk project het beste past. Hoe een MDT-dag er precies uitziet, hangt af van het project dat gekozen wordt. Maar we zijn flexibel, dus bij een match worden er afspraken gemaakt over welke dag iemand aan de slag wil en hoeveel uur je hij/zij te besteden heeft. Aanmelden kan via mdtopzuid@dewerkshop.info of bellen met 06-11561097.

Sociaal programma
MDT op Zuid wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw. Stichting Werkshop is hoofduitvoerder. Hart van Zuid fungeert in dit traject als aanjager en verbinder. MDT op Zuid maakt onderdeel uit van het sociaal programma van Hart van Zuid. MDT op Zuid is een van de projecten waarmee invulling wordt gegeven aan de pijler talentontwikkeling.


Lees onze MDT brochure hier

In het bovenstaande filmpje zie je Anas. Ook hij vertelt als één van de eerste deelnemers over zijn ervaringen met MDT op Zuid.