Meepraten, meedenken en meedoen op Zuid

In Hart van Zuid vinden we het belangrijk dat iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt, weet wat er gebeurt. Het projectteam Hart van Zuid organiseert daarom informatieavonden en inloopbijeenkomsten. Zo zorgen we ervoor dat onze plannen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de bewoners en gebruikers van Rotterdam-Zuid.

Hoe gaan we te werk?
De fase waarin een deelproject zich bevindt, bepaalt wat voor avond we organiseren. Moet er nog
ontworpen worden (de schetsfase) dan zullen we je vragen mee te denken over het ontwerp. Is er al een
voorlopig ontwerp, dan vragen we om advies en kunnen we nog kleine wijzigingen doorvoeren. Bij de
presentatie van het definitieve ontwerp, informeren we alleen. Bij de presentatie van een definitief
ontwerp geven we wel uitleg over de door ons gemaakte keuzes, maar we passen niets meer aan.

De verschillende bijeenkomsten
We organiseren twee verschillende bijeenkomsten. Soms nodigen wij je uit voor een meedenk-bijeenkomst
en anders voor de presentatie van een definitief ontwerp. Mensen die in of om het projectgebied wonen of
er eigenaar zijn, ontvangen hiervoor twee weken van tevoren per post een uitnodiging. Bijeenkomsten
worden ook twee maanden van tevoren aangekondigd op onze website www.allesisopzuid.nl en daaropvolgend in de nieuwsbrief en op onze Facebook pagina @HartVanZuidRotterdam. Hieronder vertellen we iets meer over de verschillende bijeenkomsten.

Meedenken
Tijdens deze bijeenkomst vragen wij je mee te denken over de verdere uitwerking van het ontwerp. Vaak
laten we je dan een voorlopig ontwerp zien waar nog wijzigingen in aangebracht kunnen worden. Je kunt
dan (vaak) ook je reactie delen met de gebiedscommissie.

Presentatie definitief ontwerp
Tijdens een presentatie van een definitief ontwerp leggen we uit waarom we bepaalde ontwerpkeuzes
hebben gemaakt. Je mag hierover natuurlijk vragen stellen. Maar weet dat het ontwerp niet meer
aangepast zal worden.

Wat doet een gebiedscommissie?
We laten onze ontwerpen niet alleen aan inwoners of eigenaren zien. Ook de gebiedscommissie wordt
nauw betrokken. Zij geven ons advies. Op het definitieve ontwerp is ook voor de gebiedscommissie geen
inspraak meer mogelijk.

Formele procedure
Nadat we een definitief ontwerp hebben opgesteld moet het college van Burgemeester en Wethouders het
ontwerp goedkeuren. Het college van B&W heeft iemand aangesteld voor het zetten van de handtekening,
dit is de gebiedsaccounthouder. Deze man of vrouw houdt bij het (goed)keuren van het ontwerp rekening
met het advies van de gebiedscommissie.

Voorlopige planning 
In het overzicht hieronder kun je zien wanneer we welke bijeenkomst hebben gepland. Deze data zijn niet
in beton gegoten. De Q staat voor kwartaal. De kwartalen voor 2018 en 2019 zijn als volgt ingedeeld:
Q1 Januari – Maart
Q2 April – Juni
Q3 Juli – September
Q4 Oktober- December

Voorlopige planning 2018/2019

Voorlopige planning 2018/2019