Meepraten, meedenken en meedoen op Zuid

In Hart van Zuid vinden we het belangrijk dat iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt, weet wat er gebeurt. Het projectteam Hart van Zuid organiseert daarom informatieavonden en inloopbijeenkomsten. Ook is er wekelijks een inloopspreekuur. Zo zorgen we ervoor dat onze plannen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de bewoners en gebruikers van Rotterdam-Zuid.

Hoe gaan we te werk?
De fase waarin een deelproject zich bevindt, bepaalt hoe we de omgeving hier bij betrekken. Moet er nog
ontworpen worden (de schetsfase) dan zullen we je vragen mee te denken over het ontwerp. Is er al een
voorlopig ontwerp, dan vragen we om advies en kunnen we nog kleine wijzigingen doorvoeren. Bij de
presentatie van het definitieve ontwerp, informeren we alleen. Bij de presentatie van een definitief
ontwerp geven we wel uitleg over de door ons gemaakte keuzes, maar we passen niets meer aan. Daarnaast informeren we de buurt met bewonersbrieven over aankomende werkzaamheden.

De verschillende bijeenkomsten
We organiseren verschillende soorten bijeenkomsten. Op sommige bijeenkomsten vragen we je mee te denken. Vaak laten we je dan een voorlopig ontwerp zien waar nog wijzigingen in aangebracht kunnen worden. Op andere bijeenkomsten presenteren we bijvoorbeeld een definitief ontwerp. Tijdens een presentatie van een definitief ontwerp leggen we uit waarom we bepaalde ontwerpkeuzes hebben gemaakt. Je mag hierover natuurlijk vragen stellen. Maar weet dat het ontwerp niet meer aangepast zal worden. 

Mensen die in of om het projectgebied wonen of er eigenaar zijn, ontvangen twee weken voorafgaand aan een bijeenkomst per post een uitnodiging. Bijeenkomsten worden ook van tevoren aangekondigd op onze website www.allesisopzuid.nl en daaropvolgend in de nieuwsbrief en op onze Facebook pagina @HartVanZuidRotterdam

Voorlopige planning bijeenkomsten
Vanwege Corona hebben de afgelopen periode geen informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. We verwachten een informatiebijeenkomst te organiseren in het voorjaar van 2021. Informatie hierover volgt nog.

Informatiepunt en inloopspreekuur
Het informatiepunt Hart van Zuid vind je in de oude bowlingbaan, aan de Sallandweg 101. Mocht je bijvoorbeeld benieuwd zijn naar de maquette van het gebied, dan kun je zonder afspraak binnenwandelen. Voor een uitgebreider gesprek of met gerichte vragen over onze gebiedsontwikkeling kun je terecht op ons wekelijkse digitale inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is iedere vrijdag van 9.00 - 11.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor vragen blijven wij uiteraard ook telefonisch bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 010- 2350050 en via e-mail: info@hartvanzuidrotterdam.nl.