De Gooilandsingel

Een groene en autoluwe boulevard verbindt straks Ahoyplein en het Plein op Zuid. Door nieuwe horecamogelijkheden kunnen bezoekers voordat ze naar een voorstelling gaan nog even een hapje eten. Of misschien juist wel na het bezoek aan Ahoy een drankje doen.

De Gooilandsingel is er straks primair voor de voetganger. Auto’s zijn er ‘te gast’. In een verkeersluwe openbare ruimte is het aangenaam verblijven. Daarom willen wij dat er straks geen bussen meer rijden over de Gooilandsingel. Alle bussen komen, uiteraard met inachtneming voor de geldende normen ten aanzien van lucht en geluid, over de aangepaste busbaan op +1 niveau aan bij het busstation. En zo rijden ze ook weer weg. Op deze manier veroorzaken de bussen geen hinder in de verkeersluwe delen van het gebied.

Foto credit: Karres + Brands - Gooilandsingel als autoluwe boulevard

Foto credit: Karres + Brands - Gooilandsingel als autoluwe boulevard

Voor de toekomstige autoluwe Gooilandsingel als wandelpromenade in het Hart van Zuid, wordt een nieuw verkeersplan gemaakt voor het Zuidpleingebied. Op 14 september 2017 presenteerden we de eerste versie van het *schetsontwerp, op 22 november is de aangepaste versie gepresenteerd. 

Wat wordt de volgende stap?
Dit schetsontwerp moet uitgewerkt worden in een *voorlopig ontwerp. Dit doen we in 2018. Naar schatting hebben we hier het hele jaar voor nodig. Op het voorlopige ontwerp is inspraak mogelijk in bewonersbijeenkomsten en via de adviesrol van de gebiedscommissie. Uiteindelijk kan bezwaar worden gemaakt op verkeersbesluiten die volgen uit de gewenste aanpassingen.

*Een voorlopig ontwerp is een iets verder uitgewerkt schetsontwerp. Hierop staan al wel details, zoals: waar staan de bomen, komt er een toegangspoortje, waar staan lantaarnpalen etc.