7 januari

Winkelcentrum Zuidplein krijgt 'impuls' van bijna 20 miljoen euro!

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft een overgrote meerderheid van de Vereniging van Eigenaren van Winkelcentrum Zuidplein ingestemd met een upgrading van het winkelcentrum. Hiermee is een investering gemoeid van bijna 20 miljoen euro. Het plan zet vooral in op de verbetering van de kwaliteit, beleving, uitstraling en verblijfswaarde van het winkelcentrum. De werkzaamheden starten vanaf voorjaar 2020.  

Als onderdeel van ons integrale Hart van Zuid project, een ontwikkeling van Ballast Nedam en Heijmans, is voorts het plan om aan het winkelcentrum ca. 5000 m2 bedrijfsvloeroppervlak toe te voegen gecombineerd met 300 extra parkeerplaatsen.

Terwijl in een groot aantal winkelcentra de crisis in de Retail hard heeft toegeslagen, is het Zuidplein erin geslaagd haar positie in de afgelopen jaren te behouden met een constante stroom van bijna 11 miljoen bezoekers per jaar. De verwachting is dat dit aantal na de upgrading en realisatie van het project Hart van Zuid, met nieuwe functies en een versterking van het openbaar vervoerknooppunt, aanzienlijk zal toenemen. 

Pieter Affourtit, bestuurder en directeur van de VvE Zuidplein: "Het is een hele goede zaak dat de ruim zestig eigenaren tot een gezamenlijk besluit zijn gekomen om na twintig jaar het winkelcentrum een nieuwe impuls te geven. Winkelcentrum Zuidplein is een van de grootse overdekte winkelcentra van Nederland en heeft de potentie in de komende jaren de lokale en regionale aantrekkingskracht aanmerkelijk te vergroten".

Planning
In de komende anderhalf jaar wordt het upgradingsplan winkelcentrum Zuidpleinplan verder uitgewerkt. De verbouwingswerkzaamheden starten in het voorjaar van 2020 en zijn naar verwachting medio 2021 afgerond.