1 april

Werkzaamheden Eneco begin Van Swietenlaan

Tussen maandag 1 april en vrijdag 3 mei aanstaande vervangt Eneco de leidingen van het warmtenet. Deze werkzaamheden vinden plaats aan de achterkant van de bouwplaats van het Kunstenpand, ter hoogte van huisnummer 5A tot huisnummer 17 van de Van Swietenlaan.
 
 

Het is de bedoeling dat woningen, bedrijven en winkels te allen tijde bereikbaar blijven. Eventuele omleidingsroutes en afsluitingen worden duidelijk aangegeven door middel van verkeersborden. Tot slot: omwonenden kunnen enige (geluid)hinder ondervinden. Eneco doet er uiteraard alles aan om dit tot een minimum te beperken. 

Vragen aan Eneco? Eventuele inlichtingen kunnen uitsluitend worden opgevraagd bij de afdeling Klantenservice via 088- 8 955 955 (je betaalt de gebruikelijke belkosten).