3 september

Voorbereiding stadsboulevard op Zuid gestart

De stadsboulevard is een sleutelonderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Hiermee verandert het Zuidpleingebied van een reisplek naar een verblijfsplek waar je kunt wandelen, op een terras kunt zitten of gewoon kunt genieten van een rustige en groene openbare ruimte. Hiermee maken wij het gebied veiliger en aantrekkelijker.

Werkzaamheden openbaar gebied zijn gestart
Om de boulevard mogelijk te maken is herinrichting van de Sallandweg noodzakelijk. De eerste werkzaamheden zijn gestart aan de Sallandweg-Zuid op maandag 26 augustus jl. Het werk bestaat onder andere uit het vervangen van de oude riolering naar een gescheiden stelsel. Door deze aanpassingen wordt dit zuidelijke stukje Rotterdam duurzamer en milieubewuster. 

Planning
Naar verwachting duren de werkzaamheden aan de Sallandweg-Zuid tot en met november 2019. Hierna vervolgen wij de werkzaamheden aan de achterzijde van het Zuiderterras aan de Metropleinzijde. 

Inlichtingen
Wil je meer informatie? Bezoek ons op woensdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur in ons informatiepunt aan de Sallandweg 101. Bellen of mailen mag natuurlijk ook.