25 juli

Verkeersbesluit Sallandweg

Vandaag is het verkeersbesluit Sallandweg gepubliceerd in de Staatscourant. Met het verkeersbesluit, en dus de nieuwe inrichting van de Sallandweg, wordt een cruciaal onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid mogelijk gemaakt: namelijk het veranderen van Zuidplein van een reisplek naar een verblijfplek door er een stadsboulevard van te maken met terrassen en veel groen waardoor het prettiger verblijven wordt.

We begrijpen dat de toekomstige inrichting van de Sallandweg, en daarmee de toename van de verkeersdrukte, voor bewoners van de Zuiderterrasflat onprettig is. We nemen daarom maatregelen om de effecten van deze verkeerstoename zoveel als mogelijk te beperken.  Zo worden er een luifel aangebracht, bomen geplant en asfalt aangelegd om geluidsoverlast te beperken en zet de RET in op emissieloze bussen.

Klik hier voor een tekening van de Sallandweg zoals deze nu is:

Tekening huidige situatie

Klik hier voor een tekening van de nieuwe situatie:

Tekening nieuwe situatie

Lees hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over ons verkeersbesluit:

Lees hier onze vraag- & antwoordlijst

Lees hier het verkeersbesluit zoals gepubliceerd op 25 juli 2019 in de Staatscourant:

Lees hier het verkeersbesluit

Bekijk via onderstaande link ons verkeersbordenplan:

Verkeersbordenplan