15 juli

Vergadering Gebiedscommissie Charlois op 15 juli 2019

Op maandagavond 15 juli a.s. vergadert de Gebiedscommissie Charlois. Bespreekpunt tijdens deze avond is o.a. het Voorlopig Inrichtingsplan van de Zuiderparkhof locatie in ons projectgebied. 

Vooruitlopend op deze vergadering nodigden wij de bewoners van de naastgelegen wijken uit voor een inloopavond. Deze vond plaats op woensdag 3 juli jl. in de bouwkeet bij Rotterdam Ahoy. Het projectteam Hart van Zuid stond klaar om alle omwonenden desgewenst te informeren over het voorlopige inrichtingsplan voor Zuiderparkhof.

Vergadering met de Gebiedscommissie bijwonen?

De vergaderingen van alle gebiedscommissies zijn openbaar. Wil je deze keer aanschuiven? Je bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in het Hoornbeeck College aan de Carnissesingel 210 in Rotterdam. Voor de agenda met alle bespreekpunten van de vergadering, verwijzen wij je graag naar de website van de gemeente Rotterdam

Gebiedscommissie Charlois

Gebiedscommissie Charlois