8 oktober

Talentontwikkeling in het nieuwe Kunstenpand

Theater Zuidplein verhuist medio 2020 naar het nieuwe Kunstenpand. Nu al betrekt het theater het Rotterdamse publiek bij al haar activiteiten en biedt het jonge theaterliefhebbers vele stage- en opleidingsplaatsen aan. In het Kunstenpand kan het theater deze rol straks verder uitbouwen.

Broedplaats voor talent
Theater Zuidplein behoort tot de grootste leer/werkbedrijven van Rotterdam-Zuid. De leer-/werkplaats van het theater voor talentontwikkeling, Lab-Z, is toegankelijk voor studenten van het mbo en hbo (kunstvak)onderwijs en jongeren die belangstelling hebben voor kunst en cultuur. Daarnaast biedt het theater veelal een podium aan jong en fris talent, omdat zij het als haar taak ziet om een springplank naar andere podia te zijn. Theater Zuidplein biedt (liefst Rotterdams) (semi/professioneel) talent graag een kans om zich te bewijzen en om ervaring op te doen.

Talentontwikkelingsprogramma Hart van Zuid
Ook Hart van Zuid draagt talentontwikkeling een warm hart toe. In het talentontwikkelingsprogramma MDT op Zuid krijgen jongeren op Zuid de kans hun talenten te ontdekken én te ontwikkelen door in te stappen op laagdrempelige (bestaande) projecten. Alle projecten gaan over het verbinden en inspireren van mensen met elkaar en met de stad Rotterdam.

MDT op Zuid maakt onderdeel uit van het sociaal programma van Hart van Zuid ©Stichting Werkshop (hoofduitvoerder MDT)

MDT op Zuid maakt onderdeel uit van het sociaal programma van Hart van Zuid ©Stichting Werkshop (hoofduitvoerder MDT)