29 november

Real life learning - pilot succesvol

De pilot 'Real life learning op Zuid' is succesvol afgerond. In samenwerking met Techniek College Rotterdam werkten 14 studenten aan een zogenaamd 'Real life learning' project, een vorm van onderwijs waarbij studenten worden uitgedaagd projecten uit te voeren buiten het klaslokaal.

Voor Hart van Zuid deden de studenten een gebruikersonderzoek onder 300 respondenten en kwamen op basis van de uitkomsten van dat onderzoek tot de conclusie dat Zuidplein zitelementen, kleur en een podium miste. Vervolgens zijn ze, geïnspireerd door ruim 20 uur aan gastlessen, aan het ontwerpen geslagen. De ontwerpen zijn uiteindelijk gebouwd door de jongeren van Rijnmond Bouw en een kleine delegatie van studenten van Techniek College Rotterdam. Eind november werden de zitelementen geplaatst in de nabijheid van de roltrappen op station Zuidplein. Het podium krijgt dit voorjaar een plekje in ons projectgebied. 

 

Vervolg

We zijn met onderwijspartners Zadkine en Albeda in gesprek om te kijken hoe we dit soort projecten ook in de toekomst, op grotere schaal en voor meer verschillende studiestromen kunnen realiseren.