31 januari

Licht uit

Het lichtontwerp - wat een golfbeweging verbeeld - maakt onderdeel uit van het totaal design voor het zwembad. Momenteel wordt onderzocht of het lichtspel alleen aan de Gooilandsingelzijde 'aan' kan.