15 oktober

Let op! Informatieavond verplaatst naar 27 november

Een paar weken geleden hebben we een informatieavond aangekondigd op donderdag 25 oktober, deze datum komt te vervallen. Reden hiervoor is dat we meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding. De informatieavond is verplaatst naar dinsdag 27 november. Geïnteresseerden zijn welkom bij Theater Zuidplein vanaf 18.45 uur. Om 19.00 uur acht starten wij onze presentatie over het verkeersplan. Daarna zoomen we in op de volgende deelonderwerpen:

  • Sallandweg
  • Gooilandsingel
NB: Deze twee onderdelen bevinden zich allebei in de voorontwerp fase. Wanneer nodig kunnen er, ook nog in deze fase, wijzigingen doorgevoerd worden. 

Reageren
Tijdens de informatieavond kan er op de twee deelonderwerpen gereageerd worden. Dit kan direct bij een van de deeltafels, of door het invullen van ons reactieformulier. Wij zullen alle reacties verzamelen en toetsen aan de wettelijke kaders, de ligging van kabels en leidingen en ons programma van eisen. Reacties die passen binnen de kaders waarmee wij moeten werken, nemen we in overweging.

Aanmelden 27 november
U kunt zich aanmelden via info@hartvanzuidrotterdam.nl o.v.v. 27 november.

NB: omwonenden worden per brief uitgenodigd voor deze avond.