14 december

Een blauwdruk voor talentontwikkeling op Zuid

Maandag 14 december presenteerde het team van TNO en Hart van Zuid een Blauwdruk voor talentontwikkeling op Zuid. De Blauwdruk is het eindresultaat van een actiegericht onderzoek naar de dynamiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt in Rotterdam-Zuid.

Met de publicatie van de Blauwdruk ligt er een kader voor het in beweging brengen van de onderkant van de arbeidsmarkt op Zuid. In het gedachtengoed van prof. Dr. Roland Blonk is ontwikkelperspectief het cruciale ingrediënt, voor zowel mensen met werk als zonder werk. Zijn gedachtengoed stoelt op het volgende: mensen met een instapbaan stromen door naar een andere of een hogere functie en mensen die aan de zijlijn staan, stromen in op de vrijgekomen instapbaan. Klinkt eenvoudig, en dat is het niet. Want met het bieden van ontwikkelperspectief zijn veel partijen gemoeid, zoals het onderwijs, de gemeente, maatschappelijke organisaties en niet te vergeten Rotterdamse werkgevers.

LEES DE GEHELE BLAUWDRUK HIER

Het onderzoek wat de naam ‘De Startmotor’ droeg, heeft ruim anderhalf jaar in beslag genomen. Aan dit onderzoek deden verschillende bedrijven en organisaties mee waaronder Zadkine, Albeda, NPRZ, Stedin, Heijmans, RET, Vattenfall, Rotterdam Ahoy, gemeente Rotterdam en Theater Zuidplein. Het project is gefinancierd door Hart van Zuid en Kansen voor West II. Het team TNO/Hart van Zuid hoopt in 2021 de eerste samenwerkingsverbanden op te kunnen richten om de blauwdruk in de praktijk te brengen.

meedoen? stuur een mail!

De Startmotor maakt deel uit van het Sociaal Programma Hart van Zuid

De Startmotor maakt deel uit van het Sociaal Programma Hart van Zuid