31 maart

De stad als leeromgeving: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Techniek College Rotterdam

De studenten van Techniek College Rotterdam - studiestroom Human Technology - zijn alweer een tijdje bezig om dit beeld werkelijkheid te maken: een boekje lezen op Zuidplein, in de zon, onder een boompje luisterend naar live muziek… Diederik Erkel, directeur integrale gebiedsontwikkeling Hart van Zuid en Frank Geelink directeur Techniek College Rotterdam bezegelden vandaag deze bijzondere samenwerking met een handtekening en magische woorden: "Misschien kan dit wel een uitgebreider onderwijstraject worden. De gebiedsontwikkeling Hart van Zuid leent zich hiervoor en de studiestroom ook".


Real life learning (in het Nederlands: leren in het echte leven), daagt studenten uit om tastbare, gebruiksvriendelijke producten te ontwikkelen die passen in de omgeving. Ze krijgen hiervoor gastlessen van ambtenaren, architecten en projectleden van Hart van Zuid.
 
't Bruist op Zuid
In de pilot 'Hartjes van Zuid' ontwerpen, maken en plaatsen de studenten duurzame objecten waarop je kunt zitten of die een speelaanleiding bieden. De objecten bevatten groen (boom, struik, kruid, plant of bloem) en worden zoveel mogelijk van duurzame materialen gemaakt. Naast de objecten maken de studenten ook een podium. Voor het programma dat op het podium te zien zal zijn, gaan de studenten in gesprek met de partners in het projectgebied zoals het theater Zuidplein, het Zwemcentrum Rotterdam, het Wijk theater en Rotterdam Ahoy. Dit alles doen we om het Zuidpleingebied tijdelijk op te fleuren en te kleuren en iets meer te doen bruisen zolang we nog niet klaar zijn met bouwen.

Over Techniek College Rotterdam
Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Per 1 augustus 2016 verzorgen zij onder deze naam het technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond. Met als doel om leerlingen nog beter technisch onderwijs te bieden dat aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. Daarin werken ze nauw samen met het bedrijfsleven.

ConComCow
Dit real life learning project wordt uitgevoerd in samenwerking met ConComCow wat staat voor Connecting Communities in Coworking. Zij gebruiken technologie en creëert waardevolle data in het onderwijs, het bedrijfsleven en de samenleving. Zij werken aan de nieuwe economie in de genetwerkte samenleving en inspireren, coachen en verbinden met projecten, stages en initiatieven.