1 augustus

ABN AMRO terrein tijdelijke standplaats voor taxi en touringcar

Het ABNO AMRO terrein wordt tijdelijk aangepast naar een standplaats voor taxi en touringcar met een kiss & ride. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen welke op 1 augustus is gepubliceerd in de Staatscourant.

Met het verkeersbesluit, en dus de nieuwe inrichting van het ABN AMRO terrein, wordt een cruciaal onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid mogelijk gemaakt: namelijk het verbreden van het trottoir van de Gooilandsingel als eerste stap naar de nieuwe stadsboulevard.

 

Lees het verkeersbesluit in de staatscourant hier

Een verkeersbesluit regelt het plaatsen van verkeersborden om een verkeerssituatie te kunnen wijzigen. 

Bekijk het verkeersbordenplan hier