Mijlpalen

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Ter inzage legging Structuurvisie

mei 2015

Ter inzage legging ontwerp Structuurvisie, MER en Bestemmingsplan

Publicatie Structuurvisie

oktober 2015

Publicatie Structuurvisie, MER en Bestemingsplan

Uitbreiding Hoornbeeck college

Medio 2017

Oplevering uitbreiding Hoornbeeck college

Oplevering zwembad

Eind 2017

Nieuwe zwembad wordt opgeleverd.

Opleveren Hallen

Eind 2018

Oplevering renovatie Ahoy Hallen

Oplevering Congrescentrum

begin 2019

Oplevering van het Congrescentrum bij Ahoy.

Hotel

2019

Oplevering Hotel nabij Ahoy

Oplevering Kunstenpand

December 2019

Openbaar gebied

Eind 2020

Herinrichting openbaargebied

Busstation OV knoop

Eind 2020

In gebruik name van het nieuwe OV knooppunt.

Woningen nabij Hoornbeek college

Begin 2018

Start realisatie Woningen nabij Hoornbeek college.

Wonen in het groen

Begin 2021

Start realisatie wonen in het groen.

Uitbreiding Winkelcentrum Zuid Plein

Medio 2021

Oplevering uitbreiding Winkelcentrum Zuid Plein.

De Hart van Zuid tijdlijn biedt een overzicht van de ontwikkeling van het gebied rond het Zuidplein van na WOII.

Ballast Nedam en Heijmans zullen vanaf de start van de bouwwerkzaamheden een overzicht van alle uit te voeren werkzaamheden publiceren en een meldpunt voor klachten inrichten.