Unieke publiek-private samenwerking

De Gemeente Rotterdam en bouwcombinatie Ballast Nedam en Heijmans realiseren Hart van Zuid in een unieke publiek-private samenwerking. Ballast Nedam en Heijmans neemen daarin een aantal verantwoordelijkheden op zich die traditioneel bij de gemeente horen. Eén voorbeeld hiervan is het opstellen van het juridisch-planologische kader. De publiekrechtelijke bevoegdheden blijven uiteraard bij de gemeente. De gemeenteraad is bijvoorbeeld altijd bevoegd om de ruimtelijke kaders, zoals het bestemmingsplan, vast te stellen. In onze samenwerking hanteren wij onderling het ‘best for project’-principe.

Visie

Hart van Zuid: een plek om te blijven

Fundamenteel bijdragen aan de integrale kwaliteitsverbetering van het nieuwe Hart van Zuid. Die ambitie heeft Ballast Nedam voor de gemeente Rotterdam neergelegd in een verleidelijk maar tegelijk realistisch plan.

Hart van Zuid heeft een relatief jonge, diverse en ondernemende bevolking. Ook het stedelijke fundament is goed. Het gebied beschikt over uitstekende infrastructuur en OV-voorzieningen, de landelijke publiekstrekker Ahoy, een van de grootste overdekte winkelcentra van ons land, een enorme dichtheid aan stedelijke voorzieningen en Nederlands grootste stadspark op loopafstand.

Met een integrale, geleidelijke ontwikkeling verbinden we deze functies. Daardoor gaan ze elkaar versterken en brengen we een nieuwe sociaal-economische dynamiek op gang. Daarmee wordt het aanwezige potentieel in het gebied optimaal benut en creëren we kansen voor ondernemerschap en werkgelegenheid.

‘Ons’ Hart van Zuid is geen tot in detail uitgedacht ideaalplaatje. Het plan bevat een aantal basiselementen die samen met de bewoners, de ondernemers en de gebruikers worden ingevuld en aangevuld. Elke nieuwe stap daarin draagt bij aan verlevendiging en verhoging van de verblijfskwaliteit. Ballast Nedam en Heijmans vormen samen het duo om de uitwerking van de plannen de aankomende jaren aan te pakken.

Zo krijgt het gebied de komende twintig jaar langzaam maar zeker een unieke en herkenbare identiteit. De menselijke maat staat daarin centraal. Die identiteit past bij de jonge bevolkingssamenstelling van Hart van Zuid. Stip op de horizon: een energiek kloppend Hart van Zuid, waar elke dag wat te zien, te doen en te beleven is. Een plek om te komen en een plek om te blijven.

Ballast Nedam

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. We werken aan projecten waarbij we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Met verdere industrialisatie van het bouwproces, de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Voor meer informatie, kijk op www.ballast-nedam.nl.

Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met bijna 6.500 medewerkers bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Gemeente Rotterdam

Een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. Dit zijn belangrijke doelen waaraan de gemeente Rotterdam elke dag werkt. Om dit te bereiken gaat de gemeente coalities aan met partijen die willen investeren in Rotterdam. Hart van Zuid is, met Stadshavens en de Binnenstad, een gebied waarop we onze inzet het meest richten. Kijk voor de voornemens van het Rotterdamse stadsbestuur op http://www.rotterdam.nl/vollekrachtvooruit.