Voorlichtingsavond Structuurvisie, Bestemmingsplan en MER

23 april 2015

Aan de plannen voor Hart van Zuid is sinds juni met alle betrokkenen heel hard gewerkt. Om ze mogelijk te maken hebben we een structuurvisie en bestemmingsplan gemaakt. Ook is er een milieueffectrapportage opgesteld. In mei legt de gemeente Rotterdam de officiële stukken ter inzage. Ballast Nedam praat u graag bij over de stukken tijdens een voorlichtingsbijeenkomst, zoals eerder is toegezegd. 

Op deze avond geven we uitleg over de procedures en de officiële stukken die nodig zijn om in januari 2016 te starten met de bouw van de eerste projecten. Het gaat om het bestemmingsplan, de structuurvisie en de milieueffectrapportage. We lichten de keuzes en alternatieven toe. 

We beginnen de avond met een presentatie over wat er ter inzage gaat. Daarna gaan we uitgebreid in op de vragen die u heeft. We houden twee rondes met kleine groepen per onderwerp. Zo kan iedereen goed aan bod komen. Op het eind van de avond vatten we gezamenlijk de belangrijkste opmerkingen samen. 

Anders dan u van ons gewend bent, is dit geen interactieve avond waarop u mee kan denken met de inhoud van de projecten. Dat komt hierna weer aan de orde als we de werkgroepen bijeenroepen die op 5 maart zijn gevormd. Nog even wachten, dus, dan gaan we graag weer met u aan de slag voor een prachtig Hart van Zuid!

Voorlichtingsavond 23 april 2015_groot

Of klik hier voor de volledige uitnodiging.