Veldwerk op Zuid: de resultaten van de studenten

10 juli 2017

Van 17 tot en met 23 mei voerden de Veldacademie samen met zo’n 50 studenten Human Technology van het Techniek College Rotterdam een onderzoek uit naar de waardering van de openbare ruimte in ons projectgebied. De centrale onderzoeksvraag luidde: “Hoe wordt de openbare ruimte rondom winkelcentrum Zuidplein zowel gebruikt als ervaren door voetgangers en fietsers uit omliggende wijken?” Eind juni presenteerden de studenten hun bevindingen aan het projectteam Hart van Zuid.

De studenten, niet onbekend met het projectgebied (hun school staat er in de buurt) bevroegen tijdens de enquête-week maar liefst 700 mensen op verschillende locaties. Vervolgens verwerkten zij alle resultaten in presentaties waar hun persoonlijke betrokkenheid in doorklonk. Deze zijn eind juni aan het projectteam Hart van Zuid gepresenteerd. Door hun rol in het onderzoek zijn de studenten anders naar het gebied gaan kijken en zich bewust geworden van het ruimtegebruik door bezoekers van het projectgebied.

De resultaten
Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is, dat er in het gebied een groot gebrek aan zitplaatsen ervaren wordt. Ook hebben de studenten bemerkt dat bezoekers de veiligheid in het gebied op verschillende plekken en momenten zeer verschillend beleven.

Zo’n 70% van de respondenten voelt zich veilig in het gebied. Echter voor de overige 30% is er soms of altijd een gevoel van onveiligheid. Waarbij het voor de mensen die zich onveilig voelen een groot verschil is overdag of ’s avonds over straat te gaan in het projectgebied.

De roltrap aan de kant van het Ikazia-ziekenhuis is een ander knelpunt dat de studenten benoemden. Omdat dit een roltrap is die twee richtingen op gaat, en het even duurt voordat de roltrap van richting verandert, staan mensen hier vaak op te wachten.

Beloning
Naast prijzen voor diegene met de beste presentatie en de studenten die de meeste data verzamelden, is aan alle studenten een certificaat uitgereikt waardoor hun betrokkenheid en deelname nog eens aantoonbaar onderstreept werd.

Aanleiding en vervolg 
Het eerste onderzoek werd in 2011 uitgevoerd, toen in opdracht van de gemeente Rotterdam nu in opdracht van het projectteam Hart van Zuid. De resultaten van de onderzoeken dienen als input voor de planvorming voor Hart van Zuid. We zijn voornemens dit onderzoek de komende 20 jaar elke vier jaar te herhalen. Zo monitoren we hoe de ingrepen in de openbare ruimte worden gewaardeerd. 

 

Begin juli presenteert de Veldacademie de officiële resultaten. Hier berichtten we over in onze volgende nieuwsbrief en op de website.