Veldacademie officiële resultaat

1 september 2017

Van 17 tot en met 23 mei voerden de Veldacademie samen met zo’n 50 studenten Human Technology van het Techniek College Rotterdam een onderzoek uit naar de waardering van de openbare ruimte in ons projectgebied. De centrale onderzoeksvraag luidde: “Hoe wordt de openbare ruimte rondom winkelcentrum Zuidplein zowel gebruikt als ervaren door voetgangers en fietsers uit omliggende wijken?” De conclusie luidt: nu nog niet zo goed.

Mensen die in het projectgebied wonen, werken of er op bezoek komen missen op dit moment openbare zitgelegenheden, en verder valt het op dat er veel achterstallig onderhoud wordt ervaren. De gebruikers scoren het gebied laag op uitstraling.

Het project Hart van Zuid doet er binnen haar projecten dan ook alles aan om het Hart van Zuid aantrekkelijker te maken zodat iedereen die er komt, er langer wil blijven. Dit doen we onder andere door meer ruimte te maken voor de voetganger, meer plek voor groen, slimmer om te gaan met parkeren en verkeersstromen, de bouw van het Zwembad en het Kunstenpand.

Wil je meer weten over het Kunstenpand en het verkeersplan? Kom naar de informatiebijeenkomst op 14 september, je kunt je inschrijven via info@hartvanzuidrotterdam.nl