TERUGBLIK: Informatieavond 22 november

1 december 2017

Op woensdag 22 november hielden we een tweede bewonersbijeenkomst over het Kunstenpand en het verkeersplan in de kleine zaal van Theater Zuidplein. Op de avond waren zo’n zestig bewoners aanwezig.

In het plenaire gedeelte gaven projectleden van Hart van Zuid en de gemeente Rotterdam uitleg over de planning van het Kunstenpand en de status en inhoud van het verkeersplan. Daarna was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Vervolgens hebben de vakexperts zich verdeeld over een viertal tafels. Mensen konden aan tafel schuiven om dieper in te gaan op een deelonderwerp.

Het vervolg
Met dank aan de geleverde input, wordt nu gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO). Hiervoor denkt het projectteam een groot gedeelte van 2018 nodig te hebben. Zodra het VO klaar, wordt dit aan bewoners en geïnteresseerden gepresenteerd.