Sloop Passarelle als gevolg van schade.

1 maart 2017

Zoals u wellicht heeft gelezen of gezien is afgelopen maandag de passerelle aan de voorzijde van Ahoy zwaar beschadigd geraakt als gevolg van een aanrijding. Uit veiligheidsoverwegingen is de passerelle afgesloten voor voetgangers en constructief ondersteund. Ook is (een deel van) de Zuiderparkweg afgezet in de richting van het centrum/Vaanplein wat tot verkeershinder leidt.

Uit onderzoek is gebleken dat de schade onherstelbaar is en dat het brugdek over de zuidelijk baan (Ahoy-zijde) gesloopt moet worden. Omdat de impact van de huidige situatie met wegafsluiting groot is, dient dit zo spoedig mogelijk te gebeuren. Daarnaast was de sloop van deze loopbrug later in de tijd al voorzien.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de Zuiderparkweg in beide richtingen afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Alleen het busvervoer heeft beperkt toegang tot het gebied en zal worden omgeleid, richting de Sallandweg en over het terrein van Ahoy. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs het Zuiderterras.

De sloopwerkzaamheden worden vanaf donderdagmiddag 2 maart 12:00 uur tot (naar verwachting) vrijdagmiddag 3 maart 12:00 uur uitgevoerd. Om de situatie ter plaatse zo snel mogelijk weer veilig te
maken voor alle weggebruikers zullen wij ook de nachtelijke uren doorwerken. Het beschadigde gedeelte van de voetgangersbrug wordt gesloopt en afgevoerd. Deze sloopwerkzaamheden en de noodzakelijke transporten zullen voor licht- en geluidsoverlast zorgen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de overlast waar mogelijk te beperken. 

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met het projectteam Hart van Zuid op het telefoonnummer 010 - 235 00 50 of per e-mail info@hartvanzuidrotterdam.nl.