SCHETSONTWERP VERKEERSPLAN - Informatieavond 22 november

13 november 2017

Voor de toekomstige autoluwe Gooilandsingel als wandelpromenade in het Hart van Zuid, wordt een nieuw verkeersplan gemaakt. Op 14 september was de eerste presentatie. Daarna hebben Hart van Zuid Rotterdam en de gemeente Rotterdam gesprekken gevoerd met de afzonderlijke VVE’s om gefocust op de deelgebieden, uitleg te geven over de ideeën voor de directe woonomgeving. Naar aanleiding van deze gesprekken, de vraag- en antwoordronde en extra berekeningen is het voorgaande schetsontwerp aangepast. Deze aanpassingen lichten wij graag toe in een tweede bijeenkomst. Inwoners zijn hiervoor per brief door ons uitgenodigd. Uiteraard zijn overige geïnteresseerden ook welkom. Opgeven kan via: info@hartvanzuidrotterdam.nl

Programma
Op de informatieavond van 22 november beginnen we gezamenlijk. Tijdens dit eerste gedeelte geven we uitleg over het schetsontwerp en de gemaakte aanpassingen. Daarna gaan we uiteen. In kleinere groepen zullen we, per deelgebied, dieper ingaan op de plannen. Tijdens deze avond kunnen inwoners ook bij de projectteamleden terecht met vragen. Opmerkingen en suggesties worden verzameld in de ideeënbus. Hiervoor liggen speciale ideeënformulieren klaar tijdens de avond.

Status schetsontwerp
Het schetsontwerp van dit verkeersplan laat zien hoe we voornemens zijn de verkeersstromen in het projectgebied te organiseren. Het is dus een plan op hoofdlijnen. Er staan geen details op zoals: hoe gaat de vuilophaaldienst rijden, waar komen de bomen precies te staan, enzovoorts. Dat soort informatie is te vinden op een voorlopig ontwerp. Voor het uitwerken van de details van het schetsontwerp van dit verkeersplan, en daarmee ook het bepalen van de haalbaarheid van alle ingrepen, gebruiken we nog een heel jaar. 

Datum: 22-11-2017
Inloop: 19.00 uur
Start bijeenkomst: 19.15 uur
Locatie: Kleine zaal Zuidplein Theater
Inschrijven:  info@hartvanzuidrotterdam.nl