Kunstenpand en van Swietenlaan in de spotlicht!

28 oktober 2016

Een gezellig avond op een nieuwe locatie. Voor de bewonersavond over het nieuwe Kunstenpand en de van Swietenlaan waren we te gast in het Theater Zuidplein. Architect Bart van Kampen van De Zwarte Hond gaf een toelichting op het ontwerp van ‘De huiskamer van Zuid’. Een ontvangsthal waar men kan ontmoeten, flaneren, lezen, studeren en genieten van kunst en cultuur. Een combinatie van het Theater Zuidplein met een nieuwe Bibliotheek verbonden door horeca.

Bart van Kampen merkt op dat ‘Kunstenpand’ de werknaam is van het project, het gebouw zelf zal later een officiële naam krijgen. Aan de hand van de nieuwe beelden van de gevel werden aanwezigen meegenomen in het ver gevorderde ontwerp. De verschillende hoogtes van het dak zorgen voor een schaal passend bij de woonstraat de van Swietenlaan. De lage dakvlakken waar directe omwonende op kijken worden daarnaast voorzien van een groendak in de vorm van sedum.

     

Het gebouw is ontworpen op de hoge geluidsbelasting die binnen in het gebouw plaats kan vinden. Bart benadrukt het belang van de geluidsisolatie van de individuele ruimtes zodat ook de ruimtes onderling geen overlast van elkaar ervaren. Deze ruimtes worden vervolgens ingepakt met de techniekruimtes die een buffer vormen naar de omgeving.

Detlev Keijdener de projectleider van het Kunstenpand nam vervolgens het stokje over, hij ging verder in op de bezonning de inpassing in het bestemmingsplan. De bouwvolumes van het ontwerp zijn lager dan in het bestemmingsplan mogelijk is gemaakt, daarnaast is het gebouw op de begane grond verder van de gevel van de zuidpleinflat geplaatst. Dit alles komt de bezonning zeer ten goede.

     

  Links: Bouwhoogte vastgesteld bestemmingsplan   Rechts: Bouwhoogte ontwerp

De logistiek van het Kunstenpand kent verschillende vormen, de logistiek van het Theater zal met vrachtwagens plaatsvinden aan de achterzijde van het theater, in de van Swietenlaan. Hier zullen de vrachtwagens achteruit het gebouw indraaien onder een hoek. Waardoor er ter plaatse van deze inrit een ruimer wegprofiel ontstaat. Bevoorrading van de horeca vind plaats aan de kant van de Zuidpleinflat in een logistieke gang die hier ontstaat.

Eind december verwacht het ontwerpteam klaar te zijn met het definitief ontwerp, zodat deze ingediend kan worden bij de gemeente. Naar verwachting zal deze vergunning in februari 2017 ter inzage gelegd worden waar u de definitieve stukken kunt bekijken. Pas na afronding van de nieuwbouw van het zwembad in 2017 kan er gestart maken met de sloop van het bestaande zwembad. De bouw van het nieuwe Kunstenpand volgt daarna en laat dan nog ruim een jaar op zich wachten.

Na de bijeenkomst in juli van dit jaar is het team wat zich bezig houdt met de buiten ruimte verder gegaan met de ontwerpen. Op deze avond vertelde Joeri Valk (Projectcoördinator van het openbaar gebied) de actuele status van de Van Swietenlaan en de Boerhavenstraat. De van Swietenlaan behoud het karakter van een woonstraat, met een brede stoep aan de kant van de woningen. De rijbaan wordt verbreed van 3,5 naar 4 meter om meer ruimte te creëren voor fietsers. De parkeer situatie blijft gehandhaafd zoals deze momenteel is.

Ter hoogte van het Plein op Zuid welke is omgedoopt tot het Annie M.G. Schmidtplein komt een verhoogd plateau om mensen af te zetten en het verkeer in snelheid te minderen. Ter hoogte van het nieuwe zwembad worden parkeerplaatsen toegevoegd voor het parkeren van personeel voor het Theater en Zwembad en mindervaliden parkeren.

Vanaf het Zuidplein tot de Boerhavenstraat zal een bomenrij geplaatst worden met bomen met een mooie sierwaarde. De wens is er om deze bomenrij door te trekken tot aan de Carnissesingel. De boerhavenstraat wordt een expeditiestraat voor het zwembad. Met brede voetpaden om een goede doorsteek te kunnen maken naar het winkelcentrum en het OV knooppunt.

     

In januari zal er vervolg gegeven worden aan de participatieavonden. Deze avond zal het ingaan op Ahoy en de buitenruimte rond om Ahoy. Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde bewonersavond, wij kijken uit naar een vervolg.