Informatieavond 3 september 2015

12 augustus 2015

De afgelopen 3 maanden hebben wij met z’n allen niet stil gezeten. Van 1 mei tot en met 11 juni 2015 hebben geïnteresseerden de tijd gehad om het bestemmingsplan, de structuurvisie en de milieueffectrapportage over Hart van Zuid in te zien. Daarnaast heeft de commissie MER de plannen beoordeeld, haar opmerkingen hierbij gemaakt en zijn er diverse zienswijzen binnen gekomen. Ballast Nedam praat je graag bij over een aantal zienswijzen en opmerkingen. In het kader van ons doorlopende PPBS traject, bieden wij je deze avond de gelegenheid om – buiten de officiële procedure om - extra informatie van ons te krijgen en vragen te stellen.

We gaan deze avond in groepen langs de panelen over de verschillende onderwerpen (verkeer, groen / water, bestemmingsplan, MER etc.). Iedereen krijgt de kans om nadere informatie en uitleg te krijgen. Uiteraard geven we op deze avond ook informatie over de planning van het project, de werkgroepen en de vervolgstappen in de procedure.

Deze avond is vergelijkbaar met de voorlichtingsavond, die wij in april gehouden hebben voorafgaand aan de ter inzage legging. Het is dus geen interactieve avond waarop je kan meedenken met de inhoud van de projecten. Dit komt later weer aan de orde. Nog even wachten dus, dan gaan we graag weer samen met jou aan de slag voor een prachtig Hart van Zuid!

Wanneer en waar:
Donderdag 3 september, 19:30 - 21:30 uur
Gooilandsingel 11, 1e verdieping (voormalig deelgemeente kantoor), Rotterdam

Reacties, vragen en aanmelden:
T: 010-235 00 50
E: hartvanzuid@ballast-nedam.nl

PPBS 3 september 2015_Def