Een veelzijdige uitbreiding van Rotterdam Ahoy!

24 januari 2017

Een goede opkomst op de bewonersavond in Rotterdam Ahoy over de uitbreiding van het bestaande complex. Directeur Peter van der Veer gaf een bevlogen verhaal over de historie van Rotterdam Ahoy en de kansen voor de toekomst. David Hess van Kraaijvanger Architecten lichtte het ontwerp toe waar de wensen van Ahoy samenkomen in een transparant en multifunctioneel gebouw.

Peter van der Veer trapte de avond af met een stukje geschiedenis van Ahoy. De Havententoonstelling in de jaren 50 om Rotterdam weer op de kaart te zetten was een mooie start voor Ahoy. In 1971 leidde dit tot oprichting van Ahoy door de Gemeente Rotterdam. En nog altijd is Rotterdam Ahoy een stukje trots voor de Rotterdammer. Ahoy richt zich nu en in de toekomst op vijf type evenementen: Muziek, Entertainment, Sport en Beurzen en Congressen. Met de uitbreiding van Ahoy met een congrescentrum, kan Rotterdam zich tevens nog meer richten op de zakelijke internationale markt.

Ook David Hess heeft zich bij het nieuwe ontwerp verdiept in de historie van het Ahoy complex waar in de jaren verschillende uitbreidingen en aanpassingen aan zijn gedaan. Ook een natuurlijke loopstroom vanaf de metro die de mensen het gebouw in trekt was een belangrijke start van het ontwerp tot waar het nu is. De nieuwbouw heeft een grote transparante plint met hier overheen een luifel waar zich een grote foyer in bevindt. Deze foyer heeft door de grote ramen een mooi uitricht over de stad Rotterdam. De expeditie en bevoorrading aan de straatzijde mocht niet leiden tot een ‘achterkant’; ook dit stukje van het gebouw moet er representatief uitzien en vormt de verbinding tussen het Zuiderpark en de stad.

Binnen in het gebouw wordt slim gebruik gemaakt van de aanwezige ruimte. Door een inschuifbare tribune kan het auditorium voor 2.750 mensen omgebouwd worden tot een muziekvloer met 7.000 staanplaatsen. Ook in de ontvangsthal wordt door flexibele wanden ingespeeld op het verschillende publiek dat soms tegelijkertijd gebruik maakt van de faciliteiten van Ahoy.

De geluidsbelasting voor de omgeving zal met deze uitbereiding zeker niet toenemen. Arjan Horstman, Planontwikkelaar bij Ballast Nedam/ Heijmans ligt toe dat er verschillende akoestische maatregelen worden ingepast in het gebouw om de geluidsuitstraling te laten passen binnen de bestaande milieuvergunning van Ahoy. Zo krijgt het gebouw een zware betonnen schil die de trillingen absorbeert. Ook wordt er gebruik gemaakt van speciale beglazing en deuren die geschikt zijn voor de isolatie van deze geluidsniveaus. De installaties op het dak van de uitbreiding worden ingepakt en voorzien van grote dempers die de trillingen omzetten in ‘rustige’ lucht. Alle maatregelen worden vooraf getoetst door Peutz en DCMR. Na de realisatie zullen er ook metingen uitgevoerd worden om te kijken of er aan de normen wordt voldaan.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het afronden van het definitief ontwerp, er wordt wat extra tijd genomen op de puntjes op de i te zetten. Naar alle waarschijnlijkheid zal er dus nog niet begin april (zoals eerder gecommuniceerd) gestart worden met de bouw. Voordat er bouwwerkzaamheden plaats gaan vinden zullen omwonenden hierover geïnformeerd worden.

In het bestemmingsplan is het parkeren van Ahoy opgenomen; er moeten nu en in de toekomst 2000 parkeerplaatsen beschikbaar blijven rondom het Ahoycomplex. Bij grote evenementen wordt er gebruik gemaakt van mobiliteitsregelingen en parkeren op afstand. Daarnaast moet het gebruik van het openbaar vervoer aangemoedigd worden en het gebruik hiervan vergemakkelijkt. Rekenkundig is de parkeerbalans op orde, theoretisch zouden er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn voor de evenementen van Ahoy. Het toevoegen van extra parkeerplaatsen is niet altijd een goede oplossing, aangezien gemakkelijker parkeren ook meer vervoersbewegingen met zich meebrengt; hetgeen de bereikbaarheid niet ten goede komt.

Er zullen het aankomende jaar veel verschillende bewonersavonden plaatsvinden waarin met name de buitenruimte aan bod komt. Op de website van Hart van Zuid zal binnenkort bekend gemaakt worden welke avonden er op korte termijn te verwachten zijn.