Informatieavond over de start van de bouw van Hart van Zuid!

16 maart 2016

Donderdag 10 maart jl. is een grote groep geïnteresseerden geïnformeerd over de start van de bouwwerkzaamheden in Hart van Zuid. In het voorjaar van 2016 gaat de bouwcombinatie Ballast Nedam / Heijmans van start met de gedeeltelijke sloop van het voormalig deelgemeentekantoor om plaats te maken voor het nieuwe zwembad. Daarnaast zal er gestart worden met de uitbreiding van het Hoornbeeck College. Op de informatieavond is uitvoering stilgestaan bij de ontwerpen en het bouwproces van de gebouwen.

De ontwerpen
Vincent van der Meulen, architect bij Kraaijvanger Architecten lichtte het zwembad ontwerp toe. Het voormalige deelgemeente kantoor biedt ruimte aan een 25- en 50-meterbad en is daarmee geschikt voor meerdere doelgroepen. Daarnaast biedt het gebouw ruimte aan, gericht op het Plein op Zuid en de Gooilandsingel, gewenste functionaliteiten zoals winkels, horeca en kantoren. Daarmee draagt het Zwembadgebouw bij aan de ambitie Hart van Zuid een gezicht te geven.

De uitbreiding van het Hoornbeeck College heeft een ontwerp voor een groter gebouw dan aanvankelijk voorzien. Ook de techniekopleidingen van het Hoornbeeck College krijgen een plek in Rotterdam Zuid zo ligt Arjan van Kralingen directeur van het Hoornbeeck College toe. Achter het nieuwe Hoornbeeck College blijft een overwegend groen terrein. Verder is in de ontwerpfase aandacht geweest voor de aanwezige vogels en vleermuizen zo geeft Machiel Hopman van Consort Architects aan.

    

Werkzaamheden
De eerste werkzaamheden in het toekomstige zwembad bestaan uit het saneren van het aanwezige asbest. Deze werkzaamheden vinden inpandig plaats en worden uitgevoerd door specialisten onder gecontroleerde omstandigheden. Vervolgens wordt de middenbeuk van het gebouw gesloopt om ruimte te maken voor de waterbassins van het nieuwe zwembad.

De heiwerkzaamheden voor de uitbreiding van het Hoornbeeck College starten in de meivakantie. Gevolgd door de bouw van de uitbreiding en gedeeltelijke renovatie van het bestaande gebouw.

Inzage in de planning is mogelijk via de volgende link: Planning Zwembad of Planning Hoornbeeck College

Bouwhinder
De sloop- en bouwwerkzaamheden voor het zwembad vinden plaats op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Voor het Hoornbeeck vinden de werkzaamheden op werkdagen plaats voornamelijk tussen 7.00 uur en 17.00 uur, met uitloop tot 19.00 uur. Indien er op afwijkende dagen of tijden gewerkt wordt, zullen omwonenden hierover worden geïnformeerd.

Voorafgaand aan de heiwerkzaamheden vindt opname plaats van de woningen die in de mogelijke invloedssfeer van de heiwerkzaamheden liggen. Zo leggen we de huidige situatie vast bij de notaris voor het geval er ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade aan belendingen optreedt. Bewoners van deze woningen worden persoonlijk geïnformeerd.
Rond de locatie van het zwembad worden geluids- en trillingenmeters geplaatst die tijdig waarschuwen als normen dreigen te worden overschreden.

Het personeel op de bouwplaats zal niet in de openbare ruimte parkeren. De parkeerplaatsen in de Boerhaavestraat komen als gevolg van de bouwwerkzaamheden te vervallen. Met de nieuwe (parkeer)inrichting wordt er zowel in de tijdelijke als de uiteindelijke situatie voldaan aan de parkeerbalans voor het gebied. Hierbij is rekening gehouden met zowel bezoekers als vergunninghouders.

    

Communicatie
Alle omwonenden, bedrijven en geïnteresseerden zullen via de website en Facebook geïnformeerd worden over de voortgang van de werkzaamheden. Maandelijks zal er een nieuwsbrief verstrekt worden. Indien er bijzondere zaken optreden zal er een brief of flyer huis aan huis verspreid worden.

Volg ons op Facebook of via de Website en blijft op de hoogte van de bouwwerkzaamheden.