Eind november verkeersplan nader onder de loep

5 oktober 2017

Op donderdag 14 september vond een bewonersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat het verkeersplan vraagtekens oproept. Naar aanleiding van de vragen en de uitkomsten van de berekeningen wordt eind november een tweede bijeenkomst ingepland. Op deze avond gaan we per deelgebied dieper in op de plannen. Inwoners worden hiervoor drie weken van te voren per brief door ons uitgenodigd.Overige geïnteresseerden zijn ook welkom. Houd de komende tijd onze website, Facebook of posters in het gebied in de gaten voor meer informatie over de exacte datum, tijdstip en locatie. 

De afgelopen twee weken heeft het projectteam de meest gestelde vragen en antwoorden geïnventariseerd. Nu zijn we druk met het beantwoorden. In week 42 wordt de meest gestelde vraag- en antwoordlijst op de website geplaatst. Deze vraag- en antwoordlijst zal wanneer nodig geüpdatet worden en op www.hartvanzuidrotterdam.nl geplaatst.

Zit je nog steeds met een prangende vraag? Stel hem via: info@hartvanzuidrotterdam.nl