Meedoen! Omdat we graag willen uitnodigen

Meedoen! Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Het plan dat Ballast Nedam in 2013 bij de gemeente heeft ingediend bevat basiselementen die in 2015 verder uitgewerkt worden. Wij nodigen de bewoners, de ondernemers en de gebruikers uit om ons hierbij te helpen. Denk hierbij aan de planuitwerking voor de verschillende deelprojecten, de inrichting van de openbare ruimte, het creëren van arbeids- en stageplaatsen en ook het stimuleren van een eigen gebiedsidentiteit. Samen zetten we Hart van Zuid zo op korte en op lange termijn weer op de kaart.

Hoe kan je meedoen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen. Via drie ingangen kan je ons bij de transformatie van het gebied helpen.

Placemaking

Radartjes_placemaking_LCMet placemaking transformeert het gebied op een natuurlijke manier tot het gewenste eindbeeld. Het is een ontwikkeling die je niet helemaal kunt sturen. Maar juist door het faciliteren van een beweging van onderop levert het op lange termijn een leefbaar gebied op. 

Ballast Nedam en Heijmans stimuleren deze ontwikkeling door tijdelijk gebruik van ruimtes voor (creatieve) ondernemers mogelijk te maken. Doel: mensen motiveren hun talenten op de juiste plek in te zetten en te laten zien. Zij kunnen tegelijk profiteren van de kruisbestuiving met andere ondernemers.

Daarnaast krijgen activiteiten en evenementen ondersteuning die helpen Hart van Zuid de identiteit te geven die het verdient. Deze activiteiten staan genoemd in de agenda.

Bijzonder aan Hart van Zuid is dat er nu al veel partijen in het gebied aanwezig zijn die er op een creatieve manier levendigheid naar toe brengen. Voorbeelden zijn Wandschappen, Theater Zuidplein en het Wijktheater. Ballast Nedam en Heijmans zijn regelmatig in gesprek met deze partijen om concrete invulling te geven aan de plannen voor Hart van Zuid.

Sociaal Programma

Hart van Zuid gaat over het ontwikkelingsperspectief van mensen. Over impulsen geven en verbinden: fysiek, sociaal en economisch. Ballast Nedam en Heijmans bieden startende ondernemers daarom niet alleen letterlijk ruimte, maar investeert daarnaast in talentontwikkeling. Dit gebeurt binnen het netwerk Hart Sociaal dat met veel energie en zorgvuldigheid door de gemeente is opgezet. Onder andere Ahoy, het Winkelcentrum Zuidplein, het Wijktheater, Theater Zuidplein en Thuis op Straat dragen hier actief aan bij. Al deze partijen hebben succesvol laten zien dat het positieve impulsen geeft wanneer je de omgeving betrekt bij het organiseren en uitvoeren van evenementen. In de agenda staan de gepende evenementen.

Planuitwerking deelprojecten

Met publiek private buurt samenwerking sessies (PPBS) willen we relevante wijkinformatie en ideeën verkrijgen en draagvlak creëren. We doen dit door zorgvuldig vooraf de buurt en belanghebbenden bij het proces te betrekken. In 2014 is er drie keer een PPBS gehouden. Ook in 2015 zijn diverse van deze avonden georganiseerd. In deze sessies zijn Ballast Nedam, de gemeente en bewoners en ondernemers gezamenlijk op zoek gegaan naar aanvullende mogelijkheden om de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Ook zijn tijdens de PPBS-sessies concrete oplossingen geformuleerd voor onderwerpen zoals verkeer, parkeren of groen en water (verslagen PPBS).

Hoe kan je ook dit jaar meedoen?

Wij willen het participatietraject doorzetten bij de verdere uitwerking van de ontwerpen en het maken van de inrichtingsplannen. De werkwijze zal per deelproject verschillen. Welke sessies gepland zijn, leest u op de agenda.

Wil je meedoen? Laat je contactgegevens en een korte omschrijving van jouw specifieke interesse achter op onze contact pagina.

 

Hoe_kunt_u_ook_dit_jaar_meedoen