Breder aanbod hoogwaardige nieuwbouwwoningen

Aantrekkelijk voor jonge gezinnen

Betaalbare grondgebonden woningen zijn aantrekkelijk voor jonge stellen en doorstromers in Hart van Zuid. Maar Rotterdam-Zuid heeft weinig aanbod in hoogwaardige nieuwbouwwoningen met tuin. Daarom voorzien onze plannen in de bouw van dit type woningen nabij het Hoornbeeck College en op de tennisbaanlocatie. Op deze locaties is een woonmilieu te creëren dat elders op Zuid niet te vinden is: een afgebakend wijkje met (duurdere) grondgebonden woningen met groen, scholen en winkelvoorzieningen in de directe nabijheid. Ideaal voor jonge gezinnen.

Groen stedelijk wonen

Rotterdam Zuid is een stadsdeel met bewoners, afkomstig van maar liefst 169 culturen/nationaliteiten. Deze diversiteit biedt veel kansen en is kenmerkend voor het plangebied. Maar ook diversiteit in woningen is goed voor Hart van Zuid. Door grondgebonden woningen te bouwen willen wij die beoogde diversiteit tot stand brengen. Nieuwe woningen brengen nieuwe bewoners naar het gebied. Zij zullen een positieve impuls geven. Ook komt er meer ruimte voor onderwijs. Hart van Zuid telt veel zeer jonge inwoners. Zij moeten allemaal over voldoende onderwijsfaciliteiten kunnen beschikken. Daarom voorzien wij een uitbreiding van de scholen in het plangebied.